Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verblijfsrecreatie

Hier vindt u rapporten over verblijfsrecreatie.

perspectief 2030

Perspectief 2023

De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie waarbij we zuinig omgaan met de bestemming Drenthe.
Twee meisjes eten een ijsje.

Dashboard Impact Toerisme Borger-Odoorn

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Borger-Odoorn. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Gezin op de camping.

Dashboard Impact Toerisme Coevorden

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Coevorden. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Twee dames zijn aan het picknicken met hun camperbusje.

Dashboard Impact Toerisme De Wolden

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente De Wolden. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Staatsbosbeheer infopaneel van de schaapskooi in Bargerveen.

Dashboard Impact Toerisme Emmen

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Emmen. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Gezin op de fiets.

Dashboard Impact Toerisme Tynaarlo

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Tynaarlo. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Steiger in een haven.

Dashboard Impact Toerisme Westerveld

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Westerveld. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.
Verschillende afbeeldingen met recreatieve voorzieningen.

Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie

Dit rapport brengt de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie in beeld. Wat zou onze samenleving verliezen als toerisme en recreatie niet overeind zouden blijven? En wat is er nodig om deze maatschappelijke waarde te behouden of zelfs te vergroten?
Camper op campingterrein.

Campervisie 2018

Adviesrapport over campers en camperaars met als doel te komen tot uniform camperbeleid in Drentse gemeenten en Ooststellingwerf. Opgesteld door Recreatieschap Drenthe.
Convenant is getekend met het bestuur.

Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020

Deze landelijke actie-agenda biedt de leidraad voor overheden, ondernemers en bewoners om vanuit een gezamenlijke aanpak te werken aan vitale vakantieparken.
Tent op de camping.

Vitaliteit Verblijfsrecreatie Drenthe

Dit onderzoek heeft de vitaliteit van het huidige aanbod aan campings en vakantieparken in Drenthe in beeld gebracht. Het onderzoek is verricht door ZKA in opdracht van provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.
Rode tent staat op een campingveld.

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken

De gezamenlijke aanpak voor het project Vitale Vakantieparken Drenthe is vastgelegd in een convenant dat op 7 december 2017 is ondertekend door alle gemeenten, RECRON, provincie en Recreatieschap Drenthe.
Skip to content