Alle projecten

Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vind je twee Nationale Parken; Dwingelderveld en Drents Friese Wold. Ook vind je hier de natuurkernen Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents-Friese Grensstreek genoemd.

Wonen, werken en recreëren
De gebieden kennen een landschap waarin gewoond, gewerkt én gerecreëerd wordt. Daarom is de ambitie voor de Drents-Friese Grensstreek om de huidige natuurkernen, inclusief het tussenliggend en omliggende landschap, te versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Hiermee vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren.

Drents Friese Wold 1 verkleind

Plan voor subsidie
In 2020 is er een Rijkssubsidieregeling Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken opengesteld. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft op 8 september 2020 een projectplan voor subsidie ingediend. Inmiddels is de beschikking van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen en is de overige financiering ook rond.

Inwoners en betrokkenheid
Naast de ambitie voor wonen, werken en recreëren, is de betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving ook een belangrijk doel. Deze ambitie sluit aan bij Drenthe Perspectief 2030, waarbij we natuurlijke waarden optimaal benutten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. Het afwisselende landschap van natuur, dorpen en agrarisch grondgebied is een belevenis voor bezoekers. 

Daarvoor gaan we met de tijdelijke middelen van het Rijk voor Nationale Parken inzetten op:

  • Een door alle partijen gedragen landschapsvisie;
  • Een impuls voor landschap in de vorm van Streekbeheer met beheer- en investeringsplan;
  • Een impuls voor duurzaam toerisme met beheer- en investeringsplan;
  • Een impuls voor natuureducatie.
  • onderdeel impuls Duurzaam Toerisme

Voor het onderdeel 'impuls duurzaam toerisme' is de Stichting Cultuurtoerisme Drenthe trekker, waarbij door Recreatieschap Drenthe wordt gestuurd op de inhoud.        

Inmiddels is de werkgroep opgestart voor het projectonderdeel Duurzaam Toerisme. Hierin hebben verschillende partijen zitting waaronder provincies, gemeenten, ondernemers en terrein beherende organisaties. Inmiddels is adviesbureau  ZKA aangetrokken om de studie bezoekersstromen uit te voeren. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van bezoekersaantallen in het gebied en anderzijds op bezoekersbeleving. Gedurende de looptijd van één jaar worden de gegevens opgehaald en geïnterpreteerd. Hiermee streven we naar een objectief beeld van bezoekersaantallen en bezoekersbeleving.

Dit zal de basis gaan vormen voor het bezoekersbeheer. Waar kunnen we het bezoek zo 'sturen' dat drukke plekken worden verminderd én het bezoek aan plekken die de moeite waard zijn en wat meer 'reuring' kunnen gebruiken en aankunnen stimuleren. Tevens wordt binnen het project gekeken naar een investeer- en beheerplan. Welke kwaliteitsstandaard willen we nastreven, welke kosten zijn hiermee gemoeid en hoe kunnen we daar gezamenlijk de schouders onder zetten.

Naast de bij de werkgroep betrokken partijen zullen ook inwoners en andere sectoren worden opgeroepen om mee te denken met de uitvoeronderdelen.

Meer informatie

 

Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.