Alle projecten

Duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche Aa

Het landschap in Nationaal Park Drentsche Aa ontstond vele duizenden jaren geleden door een samenwerking van natuur en mens. Een oeroud landschap. Je vindt hier veel bijzondere planten en dieren. Maar ook de meeste prehistorische monumenten van ons land bij elkaar. Het best bewaarde esdorpenlandschap van West-Europa.

De komende jaren tot en met 2023 geeft het Nationaal Park Drentsche Aa een impuls aan duurzaam toerisme in het park. Dit betekent het versterken van toerisme op een manier die ecologisch houdbaar, sociaal aanvaardbaar en economisch vitaal is. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de belangrijkste gebiedspartijen.

De begeleidingsgroep is aan de slag gegaan met het uitwerken van plannen voor de zichtbaarheid van het park, ontvangst en beleving van het Nationaal Park Drentsche Aa en het gastheerschap. Hiervoor is onder andere meer samenwerking en verbinding nodig tussen het park, de ondernemers en de andere organisaties in het gebied zoals De Hondsrug Unesco Global Geopark zodat gezamenlijke bestemmingsontwikkeling tot stand komt. Het bestaande ‘Activatieplan Nationaal Park Drentsche Aa’ en het ‘Levend Bezoekersnetwerk 2.0 Bezoekersmanagementplan’ zijn hierin belangrijke leidraden.

Nationale Parken nieuwe stijl
Het project voor duurzaam toerisme maakt onderdeel uit van het toewerken naar ‘Nationale Parken nieuwe stijl’. Dit zijn grote parken met bijzondere ecosystemen, cultuurhistorische waarden, een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid.

Voor het toewerken naar een park nieuwe stijl heeft Nationaal Park Drentsche Aa een subsidiebijdrage gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van de Provincie Drenthe. Het project duurzaam toerisme wordt bekostigd uit deze bijdrage. Recreatieschap Drenthe is de uitvoerende partij, namens de penvoerder Stichting Cultuurtoerisme Drenthe.   

Meer informatie

 Kaart Drentsche Aa

 

 

 

Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.