Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Perspectief Drenthe 2030

Recreatieschap Drenthe heeft samen met Provincie Drenthe en Marketing Drenthe gewerkt aan het Perspectief Drenthe 2030.

Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. Vanuit deze overtuiging hebben we samen met Provincie Drenthe en Marketing Drenthe gewerkt aan het Perspectief Drenthe 2030: een vrijetijdsagenda voor Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het stuk is ontwikkeld samen met de sector. Meer dan 200 ondernemers en organisaties zijn erbij betrokken.

Het Perspectief in het kort

Passend bij het landelijke Perspectief Bestemming Nederland 2030 en de Drentse ontwikkelingen zet het Perspectief in op waardevol toerisme en recreatie voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie waarbij we zuinig omgaan met de bestemming Drenthe. Een balans tussen bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe is het uitgangspunt, oftewel een balans tussen economie, leefbaarheid en omgevingskwaliteiten. 

Met bestemmingsontwikkeling maken we het Drentse DNA meer zichtbaar en beleefbaar. De positionering als dé oerprovincie van Nederland blijft leidend. Dit moet leiden tot een divers aanbod en een fysiek en digitaal verbonden bestemming met partijen die inspelen op de veranderende eisen van de markt en die handelen vanuit het lange termijn gebiedsbelang.

Tekst perspectief op bestemming Drenthe 2030

Bestemming Drenthe 2030

In Drenthe zijn veel voorbeelden van waardevol toerisme. Op de website www.bestemmingdrenthe2030.nl vertellen ondernemers en organisaties over hun initiatieven, die prachtig aansluiten bij het Perspectief. Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën, inspirerende verhalen en mooie praktijkvoorbeelden te delen.

Meneer vult formulier in.

Oproep: Haak aan bij het Perspectief en doe mee!

De initiatiefnemers, waaronder het Recreatieschap, willen de gewenste ontwikkeling in het Perspectief tot stand brengen samen met ondernemers, organisaties, onderwijs en (andere) overheden.

We roepen overheden en organisaties op om het Perspectief op bestemming Drenthe 2030 een plek te geven in lokale plannen en beleid. Voor vragen of concrete verzoeken kunt u contact opnemen via info@recreatieschap.nl of T. 0521 593210.

Er is een animatie gemaakt van bezoekers, bedrijven en bewoners, met de hoofdlijnen van het Perspectief Drenthe 2030.

Aan de linkerkant zeen hunebed en aan de rechter kant een meneer tussen de schaapskudde.
Animatie van bezoekers, bedrijven en bewoners.
Ga naar de inhoud