Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Recreatie Expert Team

Recreatie Expert Team Drenthe geeft recreatie en (verblijfs)horeca bedrijfsadviezen op maat die leiden tot een (kwaliteits)impuls voor het bedrijf én de recreatieve sector in Drenthe.

Bent u ondernemer met een vakantiepark, camping, groepsaccommodatie, hotel of dagrecreatiebedrijf in Drenthe en bent u getroffen door de coronacrisis? Kunt u wel een klankbord gebruiken bij alles wat er nu op u afkomt? Wilt u samen met een team experts uit de sector naar uw bedrijf kijken? Wilt/moet u aan de slag met een nieuw bedrijfsmodel, de bedrijfsvoering, de financiële situatie en/of het ontwikkelen van een nieuwe visie voor de toekomst? Slagvaardigheid en daadkracht zijn nu nodig en dat kan met het Recreatie Expert Team. Snel aan de slag zonder ingewikkelde aanmeldprocedure.

Hieronder leest u meer over de werkwijze, mogelijkheden en kosten van de inzet van het team.

Werkwijze

Het Recreatie Expert Team adviseert bedrijven op maat. De huidige crisis stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en slagkracht van ondernemers en daar heeft het Recreatie Expert Team de werkwijze op aangepast. Naast het vertrouwde volledige traject kan ook worden gekozen voor een (korter) maatwerk traject. Per bedrijf wordt dan gekeken wat nodig is om snel en effectief verder te kunnen helpen. Dit kan een volledig traject zijn, maar soms is een paar uur hulp van twee of drie experts gericht op een bepaald onderwerp al voldoende.

Logo Vitale Vakantieparken Drenthe
Volledig traject

Het volledige traject gaat om strategische en beleidsmatige vraagstukken, waarbij de ontwikkeling over een langere periode door een coach begeleid kan worden. Het traject bestaat uit een vrijblijvend intake gesprek, een expertsessie en coaching. Tijdens de expertsessie kijkt een op maat samengesteld, multidisciplinair team van experts vanuit verschillende invalshoeken gedurende een dagdeel naar uw bedrijf of plan. U ontvangt na de sessie een plan van aanpak met de bevindingen en adviezen van het team. Het uitgebrachte advies is de basis voor de coaching die op de expertsessie kan volgen.

Groep mensen
Aanmelden

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden. Indien u een vakantiepark of camping heeft dan is deelname aan RET.VVP wellicht nog wel mogelijk.

Wat doet het Recreatie Expert Team?

De afgelopen jaren is duidelijke geworden wat de unieke kracht is: het Recreatie Expert Team bestaat uit een op maat samengesteld, multidisciplinair team van experts. Door de gelijktijdige inzet van verschillende expertises is het team in staat heel snel tot de kern van de zaak te komen. De experts denken ieder vanuit hun eigen vakgebied met u mee over de vraagstukken die voorliggen. Deze werkwijze levert snel nieuwe inzichten en concrete advies op.

Onderwerpen die zich lenen voor coaching zijn bijvoorbeeld:
• het opstellen van een businessplan of investeringsplan;
• uitwerken van een bedrijfsprofiel en vertalen naar een marketingstrategie;
• (her)positionering van het bedrijf;
• het maken van (persoonlijke en zakelijke) keuzes voor de toekomst;
• het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering;
• het voorbereiden van een bedrijfsoverdracht;
• het formuleren van een exitstrategie.

Traject op maat

Een traject op maat richt zich op een vooraf goed te definiëren minder complex vraagstuk. Het traject is daarmee veel
korter en het op te leveren product of de dienst is vooraf concreet te benoemen. Voor een traject op maat wordt tijdens het vrijblijvende intakegesprek in overleg vastgesteld waaraan u precies behoefte heeft en hoe het multidisciplinaire team hieraan invulling kan geven. Denk aan hulp bij het opstellen van een liquiditeitsprognose, het meekijken naar uw plannen voor een nieuw bedrijfsmodel of vragen gerelateerd aan marketing of personeel.

Vertrouwelijk

Natuurlijk gaat het Recreatie Expert Team zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw bedrijfsinformatie en plannen om. Alle experts en coaches hebben getekend voor geheimhouding.

Experts

Het Recreatie Expert Team werkt met circa 20 ervaren experts en coaches. Zij hebben allemaal hun sporen verdiend binnen hun vakgebied en beschikken over ruime kennis van horeca/recreatie. Het team bestaat uit specialisten op, onder andere, de volgende vakgebieden: recreatieconcepten, bedrijfsvoering, financiën, leefstijlen, marketing, gastheerschap, terreininrichting, concepting, organisatie, juridische zaken, duurzaamheid, ondernemerschap, horeca, bedrijfsoverdracht. Voor elk bedrijf wordt een team op maat samengesteld aan de hand van de vraagstukken die voorliggen.

Resultaten

Het Recreatie Expert Team bestaat sinds 2014 en inmiddels hebben meer dan 45 bedrijven deelgenomen aan het project. Uit de evaluaties blijkt dat deelname aan het project onder andere leidt tot de volgende resultaten:
• 87,5% betere toekomstvisie/strategie
• 75% heeft geïnvesteerd (of gaat dit op korte termijn doen)
• 62% kwaliteit van het aanbod is/wordt verbeterd
• 64% ondernemer met nieuwe energie
• 58% meer vertrouwen in de toekomst
• 58% doelgroep(en) worden beter aangesproken
• 52% professionelere bedrijfsvoering

Cijfers van juni 2020 op basis van onderzoek onder deelnemers

Stel fietst langs een kerk
Ervaringen van ondernemers

“Aanvankelijk was ik bang voor vervelende kritiek, maar waarom? Ik wil groeien, daarvoor is eerst het blootleggen van pijnpunten noodzakelijk en dat ging heel respectvol. Nog dagelijks spoken er zinnen door me heen die me hebben getriggerd.”

“Het hele proces heeft ons goed laten nadenken over onze positionering. We hebben plannen ontwikkeld en (deels) ook al uitgevoerd.”

“Ik heb het als een zeer spannende enerverende dag ervaren, vreemden laten meekijken in je toko is wel een dingetje. Wel gevoel dat hier heel serieus en integer naar gekeken is. Ga zo door RET.”

“Het is een goed concept, wij vinden het jammer dat het traject al is afgelopen. Goede tips gekregen op vele vlakken.”

“Mijn verwachtingen waren niet erg hoog. Maar ben verrast. Heb veel gehad aan hun adviezen.”

“Kennis van buitenaf is een grote toevoeging aan ons bedrijf”

“Klankbord, spiegel en netwerk is heel waardevol gebleken in het hele proces”

“Dit is precies wat we wilden en wat we nodig hadden”

Voor wie?

Deelname aan het Recreatie Expert Team is mogelijk voor MKB ondernemers die actief zijn in logiesverstrekkende horeca, recreatie en/of dagrecreatie in Drenthe, waarbij het mogelijk moet zijn om met het bedrijf minimaal één ondernemersinkomen te verdienen. 

Kosten

Deelname kost maximaal € 1.000,00 excl. BTW. Voor een (korter) traject op maat volgt na de vrijblijvende intake een offerte op maat. Voor het volledige traject van het Recreatie Expert Team betaalt u een eigen bijdrage van €1.000,00 excl. BTW. De waarde van deze trajecten is natuurlijk een veelvoud. Uw deelname wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

Aanmelden

Indien u interesse heeft in deelname kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@recreatieschap.nl. Indien uw bedrijf voldoet aan de selectiecriteria wordt in een intake besproken of, en op welke wijze, het Recreatie Expert Team kan worden ingezet.

Meer weten?

Heeft u vragen over Recreatie Expert Team, dan kunt u contact opnemen met: Sylvia Jansen-Jobse – Projectcoördinator Recreatie Expert Team – Tel: 06-22091633 – Email: info@recreatieschap.nl.

Participant(en): provincie Drenthe, HISWA-RECRON, Gastvrij Drenthe en Recreatieschap Drenthe

Groep mensen bij een foodtruc
RET magazine wordt overhandigd
RET Magazine

Tips, inspiratie en tools voor recreatief Drenthe.

Lees meer…

32 Tips van het Recreatie Expert Team

Speciaal voor u hebben wij 32 tips opgesteld over excelleren in de sector. Deze tips komen voort uit de kennis en ervaringen die in 5 jaar door het Recreatie Expert Team en de deelnemende bedrijven zijn opgedaan. In deze 5 jaar zijn er bijna 40 recreatie- en (verblijfs)horecabedrijven in Drenthe onderzocht, geadviseerd en begeleid. Door het delen van deze kennis willen wij graag meer ondernemers de gelegenheid geven hiervan te profiteren.

Artikel Recreatie juli 2016
Recreatie Expert Team in Recreactie

In juli 2016 schreef de Recreactie, hét vakblad voor recreatie ondernemers, over het Recreatie Expert Team. Hiervoor interviewden zij verschillende deelnemers.

Ga naar de inhoud